Jump to content

 

Regresní terapie

Některé naše problémy a neúspěchy mají kořeny v dětství či minulých životech a zasahují do přítomnosti. Cílem této terapie je najít příčinu potíží a tu odblokovat.

Cena 1 hod. 400,- Kč. Sezení probíhá zpravidla dvě až tři hod., v lehké meditativní hladině alfa a proto si klient vše pamatuje. Regresní terapií lze úspěšně léčit bolesti, traumata, závislosti, fóbie i životní neúspěchy. Mým lektorem Regresní terapie je Mgr. Klárka Hanzalová. Více o ní:

www.psychoterapeuticke-sluzby.cz/

Přivtělené dušičky

Ve své praxi regresního teraupeta se často setkávám s lidma, kteří na sobě mají přivtělené duše. Ptají se, jak se k nim dostali. Opustí-li duše své fytické tělo ve zmatku, v depresi či zmatení, nachází se ve stavu nízkého stavu vibrace, který jí ztíží, aby se vydala ke světlu

Proto zůstává připoutána k zemi a upíná se na lidi, od kterých očekává pomoc a snaží se skrze ně žít. Následkem toho jsou naše nevysvětlitelné nálady, vztek, únava, lítost. Pokud nejsme energeticky vyčištění, či máme-li snížené vibrace únavou, depresí, stresem či nemocí, tyto bytosti to vycítí a napojí se na naše energetické tělo. Zabránit, aby se tak nestalo lze často jen těžko. Pomáhá energetická očista, zvyšování vibrací a nebo člověk, který tyto bytosti umí odvádět. Někdy je na nás napojen i člověk z minulého života, který se rozhodl na nás počkat, ale ztratil orientaci v čase a nevšiml si, že my jsme se už znova narodili. Bývají to rodiče, děti či milovaná osoba. V tomto případě je třeba této dušičce vysvětlit, že tady nám škodí a přesvědčit jí, aby na nás počkala ve světle.

Pokud se chystáme na místa, kde tyto duše mohou býti, je dobré udělat si energetickou ochranu. Představte si, že hluboko ve vašem solar plexus září miniaturní slunce nebo hvězda - zářivé jasné bílé světlo. Toto slunce prozáří každou buňku vašeho fyzického i energetického těla a tvoří obal, který vás zcela a plně obklopí a chrání před vším škodlivým a negativním. Ze začátku je třeba tento obal vizualizovat zcela podrobně, po čase už stačí jen krátká myšlena - jako když zapnete vypínačem a jste okamžitě chráněni. Tento obal můžete také zesílit tím, že se spojíte s archandělem Rafaelem a vizualizujete energetický obal ze zeleného světla. Také fialové světlo chrání před negativitou a cízími duchy a zároven působí transformativně. (návod opsán z knihy Eva-Maria Mora:Kvantová Andělská terapie) Odvod dušiček lze pouze osobně.

Cena této služby 1 hod. 500,- Kč U dětí se dušičky odvádějí skrz jednoho z rodičů